top of page

Politică de confidențialitate

1. Dispoziții generale

1.1 Confidențialitatea datelor cu caracter personal reprezintă una din preocupările principale în cadrul societății MOUNTAIN RIDES AVI S.R.L.. Ca atare, dorim să asigurăm cele mai înalte standarde de confidențialitate, integritate şi transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră. 
1.2 Întrucât în desfășurarea activității este necesar să prelucrăm o serie de date cu caracter personal cu predilecție în raport cu specificul obiectului nostru de activitate dorim să oferim asigurări că prelucrarea va avea loc cu respectarea principiilor transparenţei şi securităţii datelor cu caracter personal. Această politică de confidențialitate este menită să vă ajute să înțelegeți ce date colectăm, de ce le colectăm și ce facem cu ele.

2. Cine suntem?

2.1 MOUNTAIN RIDES AVI S.R.L. (în continuare „Compania”) este o societate română, cu sediul în JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD, SAT ŞANŢ COM. ŞANŢ, NR.602 avand CUI: 44693707. 
2.2 Compania acționează în calitate de operator a datelor cu caracter personal colectate prin intermediul paginii de internet www.atv-bn.ro („Site-ul”). 
2.2 Operatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorii Site-ului le furnizează.

3. Ce date prelucrăm?

Nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, datele din C.I., datele din permisul de conducere etc.

4. Cu ce scop prelucram aceste date?

4.1 Prelucram aceste date in scopul prestării serviciilor pentru care dvs. optati in calitate de client. 
4.2. De asemenea, prelucram datele dvs. de contact pentru a va putea contacta in cazul anularii unei rezervări si/sau in situația in care apare orice problema legata de rezervarea dvs. 
4.3 Totodata, putem prelucra datele dvs. pentru a va putea trimite oferte promoționale sau mesaje comerciale, in cazul in care va oferiți acordul in acest sens. 
4.4 Suplimentar scopurilor menționate anterior, Compania poate prelucra datele cu caracter personal colectate având în vedere și următoarea finalitate:

 1. Pentru îndeplinirea obligaţiilor ce ne incumbă, ca urmare a serviciilor prestate (ex. obligațiile contabile, fiscale, audit etc) acestea fiind întotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele au fost colectate.

 2. Pentru realizarea contractelor între dvs. și companie.

 3. În măsura în care persoana vizată şi-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

 4. În orice alt scop auxiliar celor de mai sus, sau în orice alt scop pentru care ne-au fost furnizate datele cu caracter personal, cu respectarea legislaţiei în materie.

4.5 În situațiile în care vom folosi datele dvs. în alte scopuri decât cele amintite în prezenta Politică ne obligăm să obținem consimțământul dvs., cu excepția cazului în care ne incumbă o obligație legală sau avem un alt temei juridic pentru procesarea datelor.

5. Pe ce perioada se stochează datele cu caracter personal colectate?

5.1 Prelucram datele dumneavoastra pentru un an de la momentul la care dvs. ati facut o rezervare la noi pe site.

6. Care este temeiul legal de prelucrare pe fiecare categorie de date?

6.1 Compania prelucrează datele dvs. in baza următoarele temeiuri legale:

 • cu consimțământul persoanelor în cauză; (Art. 6.1 lit. a) din Regulament 679/2016)

 • in baza unei obligații contractuale(un contract între societatea/organizația dvs. și un client); (Art. 6.1 lit. b) din Regulament 679/2016)

 • pentru a respecta o obligație legală(prevăzută în legislația UE sau în legislația națională); (Art. 6.1 lit. c) din Regulament 679/2016)

 • în scopul intereselor legitime ale Companiei., dar numai după ce ne-am asigurat că acest lucru nu are un impact nefast asupra drepturilor și a libertăților fundamentale ale persoanelor ale căror date le prelucram.

7. Cum colectăm datele dvs. cu caracter personal?

7.1 Colectăm datele dvs. cu caracter personal, fie în mod direct de la dumneavoastră, atunci când efectuati o rezervare la noi pe site sau va dati acordul sa primiti newslettere de la noi. 
7.2 Colectăm datele dvs. cu caracter personal si in mod automat, atunci cand utilizezi serviciile noastre de pe site-ul Companiei, colectam informatii prin intermediul cookie-urilor si prin logarea activitatii tale. Pentru mai multe informatii privind utilizarea cookie-urilor, te rugam sa consulti Art. 9 din prezenta Politica de confidentialitate. 
7.3 In cazul in care alegeti sa ne furnizati datele personale ale altor persoane, va asumati raspunderea cu privire la modalitatea in care ati obtinut aceste date si ca aveti un temei legal pentru prelucrarea acestora, noi neputand fi tinuti raspunzatori pentru incalcarea drepturilor persoanelor respective.

8. Cum si unde stocăm datele cu caracter personal?

8.1 Pentru stocarea datelor personale pe care ni le furnizati utilizam un serviciu de tip cloud oferit de Wix.com, Inc, iar datele sunt stocate pe serverele acestuia.

 

9. Utilizarea cookie-urilor

9.1 Site-ul conține cookie-uri (fișiere de dimensiuni foarte mici pe care Compania le transmite către computerul utilizatorilor Site-ului sau către alt dispozitiv de acces). 
9.2 Aceste cookie-uri sunt de două tipuri:

 • Cookie-uri de funcționalitate: Aceste cookie-uri îmbunătățesc experiența utilizatorilor Site-ului de navigare pe Site și le permit să beneficieze de diverse funcționalități;

 • Cookie-uri de performanță: Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a măsura și analiza modul în care clienții Compania utilizează Site-ul. Prin aceste cookie- uri, se pot îmbunătăți continuu modul de funcționare a Site-ului și experiența utilizatorilor Site-ului.

9.3 În momentul Utilizării Site-ului se va solicita acordul utilizatorilor Site-ului cu privire la plasarea acestor tipuri de cookie-uri pe dispozitivul lor și la accesarea acestora la următoarea vizită pe site. 
9.4 Informațiile referitoare la ștergerea și controlarea cookie-urilor sunt disponibile pe site-ul www.AboutCookies.org. Ștergerea cookie-urilor sau blocarea eventualelor cookie-uri ar putea să împiedice accesarea anumitor zone sau funcționalități de pe Site. 
9.5 Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati Politica noastra privind modulele cookies.

10. Cui divulgăm datele personale?

10.1 Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Compania dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal i) către companiile care furnizează serviciile de web hosting, mențin platforma web și funcționalitatea site-ului  ii) către terțe persoane sau entități care sprijină Compania în desfășurarea activității, ori către autorități publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 1. Furnizorilor noștri de servicii și partenerilor contractuali, spre exemplu: furnizorii de servicii de marketing și publicitate; furnizorului de servicii de IT; servicii de curierat, servicii de plăți, servicii bancare, etc. Aceste date vor fi furnizate în măsura în care este necesar și numai sub temeiul unui angajament de confidențialitate din partea partenerilor contractuali, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că prelucrarea lor se face conform legislației în vigoare;

 2. Către contabilii, auditorii, avocații, asigurătorii sau alți asemenea consilieri externi ai Companiei. Aceste date vor fi furnizate în măsura în care este necesar și numai sub temeiul unui angajament de confidențialitate din partea partenerilor contractuali, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că prelucrarea lor se face conform legislației în vigoare;

 3. Autorități, instituții și organismele publice, în cazul în care există o solicitare legală din partea acestora sau în măsura în care există o obligație legală din partea noastră;

11. Securitatea informațiilor

11.1 Lucrăm din greu pentru a proteja site-ul și utilizatorii noștri, precum și toate datele cu caracter personal colectate conform prezentei Politici, de acces neautorizat sau de modificarea, divulgarea neautorizată sau distrugerea informațiilor pe care le deținem. 
11.2 În acest sens:

 1. Compania certifică faptul că îndeplinește cerințele minime de securitate a datelor cu caracter personal, datele fiind prelucrate într-un mod care asigură protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare;

 2. Sistemele de stocare a datelor utilizate au implementate mecanisme de back- up pentru asigura redundanța datelor stocate;

 3. Revizuim periodic practicile de colectare, stocare și prelucrare a informațiilor, inclusiv cele fizice, precum și măsurile de securitate, pentru a preveni accesul neautorizat la sisteme;

 4. Restricționăm accesul angajaților şi contractorilor noștri la informațiile dvs. personale, iar raporturile contractuale cu aceste persoane sunt supuse unor reguli stricte cu privire la obligațiile de confidențialitate contractuală, inclusiv sub sancțiunea rezilierii contractelor;

12. Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

12.1 Dacă v-ați exprimat consimțământul cu privire la activitățile de procesare, puteți să vă retrageţi acest consimțământ în orice moment. Această retragere va produce efecte doar pentru viitor şi nu va afecta legalitatea procesării înainte de retragerea lui. 
12.2 În măsura în care consimţământul dumneavoastră va fi retras, Compania va interzice prelucrarea datelor dumneavoastră personale şi va întreprinde toate acţiunile pentru ştergerea tuturor înregistrărilor care conţin aceste date. Cu toate acestea, dacă prelucrarea este obligatorie pentru furnizarea serviciilor de către Compania și aceasta poate fi efectuată în baza altor dispoziţii juridice, Compania va proceda la o astfel de procesare și vă va notifica în acest sens. 
12.3 În conformitate cu dispoziţiile legale, aveţi următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces. Dreptul de a obține de la noi, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de societate și dreptul de acces la aceste date, cu excepția situației în care aceste cereri sunt repetitive sau făcute cu rea-credință.

 2. Dreptul la informare cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevăzute de GDPR şi condițiile în care pot fi exercitate.

 3. Dreptul la rectificare – puteți cere rectificarea datelor personale inexacte.

 4. Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"). In baza acestui drept puteți obtine ștergerea datelor, in cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege.

 5. Dreptul la restricționarea prelucrării. In orice moment puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevazute de lege.

 6. Dreptul la opoziție. Dreptul să vă opuneți, în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate ca datele să facă obiectul unei prelucrări, cu exceptia cazurilor în care există dispozitii legale contrare.

 7. Dreptul la portabilitatea datelor. Puteți solicita si primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator.

 8. Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau vă puteți adresa instanțelor de judecată.

 9. Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate. Dreptul de a cere şi de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

12.4 Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să contactați persoana responsabilă cu protecţia datelor cu caracter personal folosind următoarele detalii de contact:

 • E-mail: rent.atv.bn (@) gmail (.) com

 • Adresă: JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD, SAT ŞANŢ COM. ŞANŢ, NR.602

12.5 De asemenea, puteți depune o plângere legată de prelucrarea datelor tale la Autoritatea Națională Pentru Prelucrarea și Supravegherea Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, www.dataprotection.ro, anspdcp(@)dataprotection(.)ro.

13. Principiile pe care se bazează politica noastră de protejare a datelor:

 1. Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;

 2. Colectarea datelor personale se va face numai în scopuri specificate, explicite și legitime și datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;

 3. Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării;

 4. Datele personale vor fi acurate și, acolo unde este necesar, actualizate;

 5. Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârziere;

 6. Datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate și pentru o perioadă nu mai lungă decât cea în care datele personale sunt procesate;

 7. Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;

 8. Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;

 9. Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor atât cât și de la dreptul portabilității datelor.

14. E-mailuri de marketing direct

14.1 Compania are dreptul să trimită clienților e-mailuri de marketing cu consimțământul acestora. Această formă specifică de consimțământ trebuie dată în mod liber, informată, în mod specific și precis. Aceste cereri sunt îndeplinite atunci când clienții au optat să primească e-mailuri de marketing (au aprobat activ). 
14.2 Clienții vor avea mereu dreptul de a obiecta, la cerere și fără costuri, la procesarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct fără a trebui să furnizeze justificări concrete. Clienții pot face acest lucru dând click pe linkul „Dezabonare” care apare în mesajele de e-mail pe care vi le trimitem sau ne pot trimite un e-mail la adresa de e-mail rent.atv.bn (@) gmail (.) com  .  O dată ce clientul a obiectat, datele personale ale acelui client nu vor mai fi procesate pentru marketing direct. 
14.3 E-mailurile de marketing conțin informații pe care le considerăm interesante pentru client, atât cât și știri de ultimă oră legate de produsele și serviciile noastre.

15. Modificări

15.1 Această politică va fi actualizată periodic, în funcție de modificările funcționale ce pot surveni, legislativ sau intern. În cazul în care intervin modificări ale materialului, clienții vor fi notificați prin e-mail sau prin intermediul website-ului înainte ca schimbările să intre în vigoare. Încurajăm clienții să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de confidențialitate.

bottom of page